Chặn giấy pha lê

Mã: QQG-BPL00022

CHẶN GIẤY PHA LÊ ĐỂ BÀN